ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயம் ஹனோவர்    Tel. 0511 -471149
SRI MUTHUMARIAMMAN TEMPEL HANNOVER        eMail: info@amman-tempel-hannover.de
Hannoversche Tamilischer Hindu-Kulturverein e. V               
Carl-Buderus-Str. 3 A                                                        Internet: 
www.amman-tempel-hannover.de
30455 Hannover / Germany.                                            Facebook: Amman Tempel Hannover 

ஆலயம் திறந்திருக்கும் நேரம் / Öffnungszeiten / Opening Hours

தினமும் / Täglich / Everyday        17:00 - 20:00.
 
பூஜை நேரம் / Gottesdienste / Prayer time
 
தினமும் / Täglich / Everyday        18:00.
 

வங்கிக் கணக்கு விபரம் / Bankverbindung / Bank Account           

IBAN:    DE90 2505 0180 0000 5804 81   BIC: SPKHDE2HXXX  Bank Name: Sparkasse Hannover

    புதிய ஆலய வீடியோ / New Temple   Video  / Neu Tempel Video